Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

LadyWhite

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
LadyWhite

November 19 2014

5548 e484
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
4363 ac14 420
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex vialesbian lesbian

October 24 2014

LadyWhite
Jestem tak pusty że można wybudować w moim
wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe
teatr boisko zajezdnię tramwajową.
— Różewicz
Reposted fromrol rol

August 31 2014

LadyWhite

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy, w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła, jej nocne obyczaje są zaskakujące, długo by można na ten temat.
Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca, niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu mam życie, ona mi je robi.
Reposted frompeache peache

August 22 2014

LadyWhite
2583 e1bf 420
Jarosław Borszewicz "Rozmowa z Nieobecną"
Reposted fromdonniedarco donniedarco viacytaty cytaty
LadyWhite
2337 7d8b 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viaclementiines clementiines

August 21 2014

LadyWhite
2156 8a4c 420
Reposted fromscorpix scorpix viamsitudinis msitudinis
LadyWhite
5447 ffc0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viamsitudinis msitudinis
LadyWhite
Może jutro zgaśnie Słońce. Przecież może.
— EDWARD STACHURA "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromcollarbones collarbones viamsitudinis msitudinis

July 23 2014

LadyWhite
Glen Etive, West Highlands, Scotland   
LadyWhite
LadyWhite
6729 fb24 420
Reposted fromflesz flesz viasamozatrucie samozatrucie
LadyWhite
LadyWhite

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­.

— B.
LadyWhite
LadyWhite
Cokolwiek zrobisz, i tak tysiące ludzi przed tobą to już zrobiło. Cokolwiek czujesz, inni czuli to przed tobą, cokolwiek cię spotka, nie będzie to nic nowego. Jeśli więc robisz coś złego, nie martw się, bo inni nie byli lepsi. Wszystko to już ktoś przed tobą przeżywał, czuł, komuś zrobił. Nie przecierasz szlaku, tylko idziesz po szeroko udeptanej drodze.
— Ewa Nowak

July 19 2014

LadyWhite
2299 e531 420
Reposted fromeroth eroth viasamozatrucie samozatrucie
LadyWhite
Nienawidzę kiedy ludzie mówią mi:
- Spróbuj o tym nie myśleć.
Niesamowicie mnie to wkurwia, mam ochotę wtedy wbić im nóż w udo i spytać:
- Boli? Spróbuj o tym nie myśleć.
— Krzysiu Te
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl